Een merel zit sinds kort te broeden
in de klimplant voor ons huis,
het mannetje komt regelmatig kijken
en beiden voelen zich er thuis.

Het dichte groene bladerdak
biedt bescherming voor gevaar,
het nest is eigenlijk niet te zien
't is ideaal voor dit merelpaar!

Het mannetje zit zo mooi te zingen
de hele dag door hoor ik hem,
het is prachtig om dit te beleven
te luisteren naar de vogelstem!

God heeft alles perfect geschapen,
zoals de merel in het groen
en nieuw leven komt te voorschijn
wat de Schepper alleen kan doen!