Barmhartige Heer
zie op ons neer
Wees ons genadig
dat wij weldadig
Uw liefde doorgeven
en medeleven
In andermans smart
zodat zij getroost
Mogen rusten aan
Uw Vaderhart