Hij was er voor de zieken
de zwakken en de armen
en toonde hen vol Liefde
Zijn tedere erbarmen.

Zijn aandacht was voor ieder
Hij luisterde naar hun klachten
en vol gezag en autoriteit
verdreef Hij kwade machten!

Ook legde Hij Zijn handen
op de melaatse mensen
en vervulde vol begrip
hun vurige hartewensen.

En dan de blinde die Hem riep
bij het horen van Zijn stem,
Jezus kon vanuit Zijn passie
niets anders en genas hem!

Zelfs toen er een rouwstoet kwam
en mensen huilden keer op keer,
sprak Hij met grote volmacht
en de dode leefde weer.

En zo ging Hij genezend rond
vol Liefde en mededogen
want Hij de Goede Herder
was ten diepste met hen bewogen!