Ongeveinsde liefde

gedreven door Gods Geest
Doen ons droeve hart verlichten
ware liefde is het allermeest

Die liefde is niet liefdeloos
echte woorden zijn niet kil
Door Gods liefde aangeraakt
worden wij klein en stil

Romeinen 12:9-21 Laat uw liefde ongeveinsd zijn