ik kan vandaag weer dankbaar zingen
om de zo vele goede dingen
die ik zie, die mij blij omringen
die mij ten gunste gaan en gingen

maar ik ken ook andere dagen
waarin de donk're machten wagen
om mij met onheil te belagen
maar daarin zullen zij niet slagen

want onze Heer geeft moed en krachten
tegen de vijand en zijn machten
die heeft de nederlaag te wachten
zo gaat het met wie God niet achten

ook op de jongste dag zal 't zo gaan
daar zal hij als tegenstander staan
en ook daar zal het hem slecht vergaan
hij zal daar voor niet-ontvank'lijk staan

dat is naar het recht dat God ons geeft
Hij is onze Heer Die eeuwig leeft
Die aan ons steeds moed en krachten geeft
en Sion voor ons toebereid heeft

God is met ons, al onze dagen
welke dingen ook ons belagen
wij zullen Hem om hulpe vragen
voor leven naar Zijn welbehagen 

en daarom zal ik dankbaar zingen
om de zo vele goede dingen
die God mij geeft, die mij omringen
Hij geeft mijn leven zegeningen
 
bij: Jesaja 54 : 17