Rust Mijn kind in Mijn bescherming
als de golven overslaan
en als de stormwind buldert
zorg Ik dat jij blijft staan.

Schuil maar onder Mijn vleugels
daar ben je veilig en geborgen,
niets zal jou ooit kwaad doen
want Ik zal voor jou zorgen.

Rampen zullen deze aarde treffen
zoals lang reeds is voorzegd,
maar weet Ik zal spoedig komen
Ik jouw Koning en jouw Knecht!

Rust in Mijn bescherming
wees niet bang want Ik zorg voor jou,
dwars door onheil en door stormen
blijf Ik Dezelfde in Mijn trouw!