Het is nog maar kort geleden
dat mijn Jezus tot mij sprak,
Zijn stem was zó zacht en teder
dat mijn hart in mij haast brak!

En toen ik in Zijn ogen keek
zag ik alleen maar Liefde,
terwijl omwille van mijn zonden
spijkers door Zijn lichaam kliefden!

Tóch sprak Hij vol erbarmen
woorden van genade
en vergaf mijn schuld en zonden
en ál mijn slechte daden.

Ja, ik had een klein gesprekje
met de Meester van mijn ziel,
het maakte dat ik vol aanbidding
voor Hem op mijn knieën viel.

Hij trok mij echter zachtjes
aan Zijn hart, zoals een kind
en sprak Zijn Liefdeswoorden:
je bent door Mij bemind!