Jouw naam werd gegraveerd
met spijkers in Mijn hand,
als je dit weet Mijn kind
schept dat een liefdesband.

Door Mijn kostbare bloed
werd jouw naam geschreven
in Mijn doorboorde hand
en Ik geef je eeuwig leven!

Nooit kan Ik jou vergeten
elke dag zie Ik jouw naam, 
Ik leg Mijn doorboorde handen
op jouw gebroken lichaam.

Weet dit Mijn geliefde kind
dat Ik jou nooit verlaat,
want het is jouw kostbare naam
dat in Mijn handpalm staat!

Jesaja 49:16