het Woord des Heeren kwam tot mij
op de vroege zondagmorgen:
kom naar Mij toe, Ik maak u vrij
van uw zonden en uw zorgen

Ik betaalde voor de zonden
daartoe ging Ik naar Moria
weet dat Ik u heb gevonden
straks deelt u in Mijn gloria

Ik zal spoedig wederkomen:
wederoprichten de dingen
tranen worden weggenomen

en u zult Mij daar omringen
als u dan bent thuisgekomen
en voor Mij uw lof zult zingen

bij : laudate Dominum