Er is een Allerhoogste schuilplaats
vlakbij Jezus' Troon,
je bent daar veilig en geborgen
en bewaakt door Vaders Zoon.

De toegang tot die verborgen plek
is alleen voor al Gods kinderen,
de ingang is via het houten kruis
en niets kan hen verhinderen.

Want Jezus is de enige weg
de Deur waardoor wij binnengaan
naar de geheime schuilplaats
waar wij in vrijheid voor Hem staan.

Wij zijn geborgen en beveiligd
door Jezus' kostbaar bloed
en verblijven in Gods schuilplaats
waar Jezus Zelf ons open doet!

Psalm 91:1-3