Als de Koning niet was gekomen
om te heersen met sterke hand,
over de vijand en verderver
waren wij in de hel beland.

Maar Hij kwam om ons te redden
te bevrijden van het juk,
want wat satan met ons voor heeft
is ellende en ongeluk.

Maar Jezus wil regeren
en ons verlossen van de schuld,
vol Liefde wacht Hij op ons
met een Goddelijk geduld.

Ja de Koning aller koningen
ziet verlangend naar jou uit,
ren naar Hem toe in Zijn armen
want jij bent Zijn geliefde bruid.

Dan mag je weten dat ook jij
Zijn koningskind mag zijn,
volkomen veilig en geborgen
zuiver, geliefd en rein!