Gods nabijheid beleven 
mag levendig zijn 
met welluidend zingen 
of geestdriftig spreken
dan wel kunstwerken maken 

geest van d'Almachtige Heer 
groeit stil en zonder opzien 
binnen zachtgroene handen 
aan soepel kronkelhout 
waar druiven langzaam zwellen
reine ziel tot rijping brengen
haar ondanks hun teerheid 
beschermen tegen boos onweer 
en dreigende stormwind
opdat de wijnstok 
gezegende eeuwige drank 
zal scheppen en geven.