Twee bomen,
bijna tot één samengegroeid
hun wortelstelsels vervlochten.

Zo doorstonden ze jarenlang
weer en wind, stormen,
ijs en sneeuw.
 
Hoe méér alleen
dan solitair opgewassen
staat nu de levende boom,
verweven met de boom
die is gestorven.

2000, ter deelneming geschreven