Jouw boom was
in vreugde en
in ongemakken
verweven
met de boom
wiens takken
steunden
in lief en leed.

Nu die boom
is geveld
sta je ontsteld,
terwijl kou
aan je vreet.
 
 
2000, ter deelneming geschreven