de tijd die zingt een eigen lied:
elke week heeft zeven dagen
het gaat voorbij eer men het ziet
reeds voor men er naar kan vragen

het vasthouden: dat kunt u niet
de tijd glijdt zo uit uw handen;
en het is waard dat men dat ziet
hier en nu in alle landen

want na de tijd volgt eeuwigheid
dat betekent God ontmoeten
rekenschap geven van onze tijd
en de Heere gaan begroeten

mijn tijden zijn in God 's handen
de jaren die Hij aan me geeft
waar ik wandel in de landen
van onze Heer Die eeuwig leeft

Hij is naar Moria gegaan
dat was voor tijd en eeuwigheid
Hij heeft aan alle schuld voldaan
hoe groot is Zijn barmhartigheid

na onze tijd volgt eeuwigheid
een tijd waarin geen tijd meer is
maar louter vreugd en heerlijkheid
en eeuwige behoudenis

en in die tijd zingt men het lied
dat daar klinkt aan de glazen zee:
"Uw lof en eer, die eindigt niet"
komt, zingt dat lied daar met ons mee

bij: Openbaring 15 : 1 - 4