looft de Heere in de hemel hierboven
brengt Hem eer, gij hemelse legermachten
zon en maan en sterren, wilt uw Heer loven
met al uw licht bij dagen en bij nachten
gij hemel met al uw gewesten: looft Hem
zo ook de aarde, en de watervloeden
Hij heeft ze geschapen, ze horen Zijn stem
Hij bepaalt hun weg, Hij zal ze behoeden

aan Hem komt lof toe op de ganse aarde
van grote zeedieren in waterdiepten
van de hagel en sneeuw die Hij bewaarde
van stormwinden die de wolken opzwiepten
van bergen en heuvels, ceders en bomen
van alle wilde dieren, uit heg en stee
van alle vee, de runderen die komen
van wat loopt en vliegt op aard en zwemt in zee

van de koningen die er op aarde zijn
van volken en van rechters hier op aarde
van ouderen en jongeren groot en klein
zij loven Hem Die de schepping bewaarde
Hij en Zijn Naam, Die zijn eeuwig verheven
Hij is een lofzang voor wie op Hem bouwen
Hij zal aan hen het eeuwig leven geven
zij zullen Hem in heerlijkheid aanschouwen

bij : Psalm 148