Op avontuur vol geestesvuur
zijn zij voor Hem, door 't Vuur, gegaan
met moed die zij betaalden duur.
Op avontuur vol 'tegenvuur'
hebben zij trouw tot 't laatste uur
voor Hem in vuur en vlam gestaan.
Op avontuur vol Pinkstervuur
zijn zij voor Hem door 't vuur gegaan.